Souhlas se zpracováním osobních údajů

1)      Tímto udělujete souhlas společnosti TITAN spol. s r.o., se sídlem Hartigova 2660/141, 130 00 Praha 3, IČ: 47217707, DIČ: CZ47217707, e-mail: info@toptime.cz, tel: + 420 724 769 710 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresu,e-mail a telefonní číslo.

2)      Jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo budou zpracovány za účelem zasílání newsletteru s akčními nabídkami, novinkami a slevami a v případě členství v Toptime klubu pro poskytování slev dlouhodobým klientům.  Osobní údaje budou Správcem zpracovány po dobu možné obchodní spolupráce.

3)      S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na adresu sídla Správce nebo na e-mail: info@toptime.cz

4)      Právním základem pro zpracování je v tomto případě souhlas udělený ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Osobní údaje Správce poskytne zpracovatelům:

 

4.1

STUDIO ERIGO s.r.o.

se sídlem Šumavská 416/15, 602 00 Brno

IČO: 29197783

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64989.

 

4.2

B e e P, s.r.o.

se sídlem: Poříčská 2091, Praha 9 - Újezd nad Lesy, PSČ 190 16

IČ: 62912895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

pod sp. zn.: oddíl C., vložka 35205

 

4.3

StaMPi, spol. s r.o.

Na Škvárovně 773, 393 01 Pelhřimov

IČO: 26043076

Společnost zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích, C 10847

 

5)      Vezměte na vědomí, že podle GDPR máte právo:

-          Na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v čl. 15 GDPR.

-          Na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají. Dále s přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle čl. 16 GDPR.

-          Na výmaz („právo být zapomenut“). Správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se Vás týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely vymezené výše či jakmile odvoláte poskytnutý souhlas se zpracováním a nebude existovat žádný další právní důvod pro zpracování (viz čl. 17 GDPR).

-          Na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených v čl. 18 GDPR.

-          Na přenositelnost údajů dle podmínek čl. 20 GDPR.

-          Vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR.

6)      V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů máte právo obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem. K tomu můžete také podat stížnost.