Reklamační řád / Autorizované servisy

Adexe TITAN, s. r. o.

Skrýšovská 449
39301 Pelhřimov

565 322 300     http://www.titanltd.cz/
Adidas Klenoty Aurum, s. r. o.

U Libeňského pivovaru 10
18025 Praha 8

284 829 163 http://www.klenotyaurum.cz/
Bentime TITAN, s. r. o.

Skrýšovská 449
39301 Pelhřimov

565 322 300 http://www.titanltd.cz/

Bering

GOLDTIME a. s. 

U Libeňského pivovaru 10
Praha 8 - Libeň

284 821 344  http://www.goldtime.cz/


Boccia Titanium

DEAL Klenoty, s.r.o.

28.října 207/49
70200 Ostrava

595 532 204
603 280 126

https://www.deal-klenotnictvi.cz/

Casio

FAST ČR, a.s.

Černokostelecká 1621
25101 Říčany u Prahy

323 204 120

https://cz.fast.eu/
Citizen GOLDTIME a. s. 

U Libeňského pivovaru 10
Praha 8 - Libeň

284 821 344 http://www.goldtime.cz/
Daniel Klein TITAN, s. r. o.

Skrýšovská 449
39301 Pelhřimov

565 322 300 http://www.titanltd.cz/
Diesel Klenoty Aurum, s. r. o.

U Libeňského pivovaru 10
18025 Praha 8

284 829 163 http://www.klenotyaurum.cz/
DKNY Klenoty Aurum, s. r. o.

U Libeňského pivovaru 10
18025 Praha 8

284 829 163 http://www.klenotyaurum.cz/
Elixa APART, s.r.o.

-

234 261 872

http://www.apart.eu
Emporio Armani Klenoty Aurum, s. r. o.

U Libeňského pivovaru 10
18025 Praha 8

284 829 163 http://www.klenotyaurum.cz/
Esprit  Primagenta GmbH  

Jeremenkova 88
14000 Praha 4

725 465 110 http://www.primagenta.cz/
Festina JANEBA TIME, s. r. o.

Hradecká 557
53002 Pardubice

466 615 078 http://www.ichrono.cz/
Fossil Klenoty Aurum, s. r. o.

U Libeňského pivovaru 10
18025 Praha 8

284 829 163 http://www.klenotyaurum.cz/
Hugo Boss Klenoty Aurum, s.r.o.

U Libeňského pivovaru 10
18025 Praha 8 

284 829 163 http://www.klenotyaurum.cz/
Junkers meetSERVIS

Na Poříčí 44
11000 Praha 1

730 154 538  
Lacoste  Klenoty Aurum, s.r.o.

 U Libeňského pivovaru 10 
18025 Praha 8 

284 829 163  http://www.klenotyaurum.cz/
Levis TITAN, s. r. o.

Skrýšovská 449
39301 Pelhřimov

565 322 300  http://www.titanltd.cz/
Lotus JANEBA TIME, s.r.o.

Hradecká 557
53002 Pardubice

466 615 078 http://www.ichrono.cz/
Lorus KOSCOM hodinky, s.r.o.

Na Poříčí 30
11000 Praha 1

224 826 966 http://www.koscom.cz/
Luminox meetSERVIS

Na Poříčí 44
11000 Praha 1

730 154 538  
Marc Jacobs Klenoty Aurum, s.r.o.

U Libeňského pivovaru 10
18025 Praha 8 

284 829 163 http://www.klenotyaurum.cz/
Michael Kors Klenoty Aurum, s.r.o.

U Libeňského pivovaru 10
18025 Praha 8

284 829 163 http://www.klenotyaurum.cz/
Obaku TITAN, s. r. o.

Skrýšovská 449
39301 Pelhřimov

565 322 300  http://www.titanltd.cz/

Police

GOLDTIME a. s.  U Libeňského pivovaru 10
Praha 8 - Libeň
284 821 344 http://www.goldtime.cz/

Prim

BD Servis s.r.o.

Příborská 1473
738 02 Frýdek-Místek

558 441 195  
Puma  Primagenta GmbH  

Jeremenkova 88
14000 Praha 4

725 465 110  http://www.primagenta.cz/
Scream TITAN, s. r. o.

Skrýšovská 449
39301 Pelhřimov

565 322 300 http://www.titanltd.cz/
Scuderia Ferrari  Klenoty Aurum, s.r.o.

U Libeňského pivovaru 10
18025 Praha 8 

284 829 163 http://www.klenotyaurum.cz/
Seiko KOSCOM hodinky, s.r.o.

Na Poříčí 30
11000 Praha 1

224 826 966  http://www.koscom.cz/
Skangen Klenoty Aurum, s.r.o.

U Libeňského pivovaru 10
18025 Praha 8 

284 829 163  http://www.klenotyaurum.cz/
Storm  Storm  

Ke Mlýnu 1
14900 Praha 4

272 690 112  http://storm.ibyznys.cz/
Swiss Military Hanowa GOLDTIME a. s. 

U Libeňského pivovaru 10
Praha 8 - Libeň

284 821 344  http://www.goldtime.cz/
Timex

Záruční opravy: TITAN, s. r. o.

Pozáruční opravy:
Hodinářství Volavka (222 321 593)

Skrýšovská 449
39301 Pelhřimov

565 322 300  http://www.titanltd.cz/
Tommy Hilfiger Klenoty Aurum, s. r. o.

U Libeňského pivovaru 10
18025 Praha 8

284 829 163  http://www.klenotyaurum.cz/

Wenger DEAL Klenoty, s.r.o.

28.října 207/49
70200 Ostrava

595 532 204
603 280 126 

https://www.deal-klenotnictvi.cz/
Zeppelin  meetSERVIS

Na Poříčí 44
11000 Praha 1

730 154 538  

 

Tento Reklamační řád byl zpracován a vyhlášen  Prodávajícím dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u kterého jsou Kupujícím  uplatňována práva z vadného plnění v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí Zboží  (dále jen „Reklamace“).Prodávající informuje dle Zákona o rozsahu,podmínkách a způsobu uplatnění Reklamace , spolu s údaji o tom, kde lze Reklamaci uplatnit.

Spotřebitel je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Prodávající je obchodní společnost TITAN a.s., se sídlem Praha 3-Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 00,  IČ: 47217707,DIČ: CZ47217707 (dále jen „TITAN“). TITAN je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem internetového obchodu TITAN  je buď Kupující spotřebitel nebo Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Reklamace  musí být vždy uplatněna v souladu s tímto Reklamačním řádem. Záležitosti tímto Reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí Kupujícího s tímto Reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost Kupujícího mu jej předá v textové podobě.

Vady Zboží

Prodávající prohlašuje, že Zboží předává Kupujícímu v souladu s ustanovením§ 2161 občanského zákoníku. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady.

Práva z vadného plnění

V případě, že Zboží při převzetí Kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má Kupující právo na dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti. Lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Neuplatní-li Kupující právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Kupující má právo uplatnit práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (Reklamaci) pouze u Zboží, které vykazuje vadu, právo je uplatněno Kupujícím ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží a bylo zakoupeno u Prodávajícího. Kupující má právo uplatnit Reklamaci u Prodávajícího, v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí Reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného Zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat Reklamace po celou provozní dobu. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které Prodávající Kupujícímu vydal, na daňovém dokladu či v záručním listě, je-li určená osoba v místě Prodávajícího nebo v místě Kupujícímu bližším.

Před prvním použitím Zboží je Kupující povinen řádně prostudovat podmínky včetně příslušné uživatelské příručky (návodu k obsluze). V případě užívání výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou (návodem k obsluze) nese Kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná Reklamace bude shledána neoprávněnou.

Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit Reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, Potvrzení o povinnostech Prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.
Reklamované Zboží předá Kupující s dokladem o koupi, který mu byl při koupi Zboží vydán nebo zaslán v poštovní zásilce spolu se Zbožím. Urychlí se tím průběh Reklamace a umožní Kupujícímu snadnější identifikaci reklamovaného Zboží.

Kupující není oprávněn uplatnit Reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny. Reklamace se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě. Reklamace se nevztahuje na závady vzniklé používáním v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem na použití. Reklamace se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Dále se Reklamace nevztahuje na závady způsobené:

 • mechanickým způsobem
 • korozí či oxidací
 • elektrickým přepětím v rozvodné síti
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou
 • provedením neodborného zásahu či změnou parametrů
 • přírodními živly, nebo vyšší mocí (povodně atd.)
 • použitím jiného než výrobcem schváleného příslušenství

 Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,jde-li o Zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo Zboží při převzetí Kupujícím, ­ vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), ­
je způsobena Kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem Kupujícího či mechanickým poškozením,vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv Prodávajícího.

Lhůty

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro  Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců.

Lhůta pro uplatnění práva z vady běží od převzetí Zboží.

Na dárky ke Zboží nelze výše uvedené uplatnit.

Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že Zboží má vadu. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud Kupující Zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li Kupující vůči Prodávajícímu vadu oprávněně, lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění neběží po dobu, po kterou je Zboží v opravě.

Ostatní

Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jejím obvyklým užíváním, u Zboží prodaného za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Prodávající vždy vydá Kupujícímu doklad o zakoupení Zboží s uvedením data prodeje , popisem o jaké Zboží se jedná a za jakou cenu bylo Zboží prodáno.

Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list).

Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu-daňový doklad), který musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

Vyřízení Reklamace

Běh lhůty pro vyřízení Reklamací je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení Reklamace (části Zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím.

Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu postupuje tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti, v místě servisního střediska  nebo na některé z provozoven-prodejen Prodávajícího.

Prodávající není povinen opravit vady Zboží, které bylo reklamováno neoprávněně. Prodejce v případě převzetí Zboží do Reklamace neručí za obsah uložených dat a nastavení přístroje.
Práva z odpovědnosti za vady věci musí být uplatněna v záruční době, jinak zaniknou. Prodávající rozhodne o Reklamaci (tj. jestli reklamované Zboží bude přijato či odmítnuto k vyřízení Reklamace) ihned po obdržení Reklamace, ve složitých případech do tří pracovních dnů s tím, že do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení reklamované vady. Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí Prodávající nebo jeho pověřená servisní organizace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace,pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou na lhůtě delší.

Prodávající je povinen vydat Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění Reklamace, charakteristiku vytýkané vady, Kupujícím požadovaný způsob vyřízení Reklamace. Kupující není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení Reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit. Pro případ zamítnuté Reklamace Prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Je-li Reklamace uznána za oprávněnou, má Kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva. V případě, že Prodávající Reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se Kupující, nebo po dohodě s Prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

Informace o zákaznících jsou uchovávány Prodávajícím v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.Veškeré údaje získané od zákazníků užívá Prodávající výhradně pro vnitřní potřebu Prodávajícího a neposkytuje je třetím osobám.

Další užitečné informace týkající se Reklamací jsou dostupné též na internetových stránkách Prodávajícího.

Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014. Změny Reklamačního řádu vyhrazeny.